روايت‌های مستند

روز ازنو

نویسنده: مجید سعیدی
نداشت. طالبان به آن می‌گفتند آیین کافرانه. حالا بیشتر از پانزده سال است که از طالبان خبری نیست و نوروز در افغانستان جشن گرفته می‌شود. ...
نداشت. طالبان به آن می‌گفتند آیین کافرانه. حالا بیشتر از پانزده سال است که از طالبان خبری نیست و نوروز در افغانستان جشن گرفته می‌شود. افغان‌ها هفت‌سین و لحظه‌ی تحویل سال ندارند اما لباس نو می‌پوشند و برای جشن‌های عیدانه به مکان‌های مذهبی شهر می‌روند. روزعید در مزارشریف مردم از شش و هفت صبح از شهرهای اطراف می‌آیند روضه‌ی شریف و جا می‌گیرند. مراسم ساعت نه صبح شروع می‌شود. بدون توجه به لحظه‌ی تحویل سال. علمی را بالا می‌کنند که به آن ژنده می‌گویند و تا چهل روز آن را بالا نگه می‌دارند. علم نشانه‌ی خوشبختی و برکت است و مردم به امید داشتن سالی خوب به آن دخیل می‌بندند. بعد نوبت مسابقات ملی است. بزکشی و شترجنگی که به مدت سه روز برگزار می‌شود. مردم مزارشریف از بازگشت دوباره‌ی نوروز خوشحال‌اند و این در تك‌تك‌ چهره‌ها پیدا است....
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code