درباره داستان

حرف، همه بلدن حرف بزنن

نویسنده: اصغر عبداللهی
در ادامه‌ی سرفصل‌های آموزشی دنباله‌دار كه تاكنون دربار‌ه‌ی مهارت‌های نویسندگی چاپ شده، از چند شماره‌ی پیش در صفحه‌ی كارگاه داستان، اصغر عبداللهی داستان‌نویس و فیلمنامه‌نویس باسابقه، طی سلسله درس‌هایی به ارائه‌ی اصول درام و نحوه‌ی اجرای آن‌ها در اثر داستانی می‌پردازد....
در ادامه‌ی سرفصل‌های آموزشی دنباله‌دار كه تاكنون دربار‌ه‌ی مهارت‌های نویسندگی چاپ شده، از چند شماره‌ی پیش در صفحه‌ی كارگاه داستان، اصغر عبداللهی داستان‌نویس و فیلمنامه‌نویس باسابقه، طی سلسله درس‌هایی به ارائه‌ی اصول درام و نحوه‌ی اجرای آن‌ها در اثر داستانی می‌پردازد. عبداللهی در هر شماره، با زبانی ساده، دا‌ستان شكل‌گیری یكی از قصه‌ها یا فیلمنامه‌هایش را در قالبی روایی بیان می‌كند. این بار او سراغ یكی از اجزای اصلی اثر نمایشی یعنی «دیالوگ» می‌رود و با مرور تجربیاتش در نوشتن فیلم خداحافظی طولانی، این مفهوم را به صورت مصداقی شرح می‌دهد.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین خاصیت دیالوگ یا همان حرف زدن، اطلاع رسانی و خبر دادن است. کی با کی چه نسبتی دارد. چه قراری می‌گذارند. چه خبری به هم می‌دهند و چه موضوع و مقوله‌ای و حادثه‌ای در میان است. سابقه‌ی شخصیت و ماجرا را روشن کند. در واقع بخش عمده‌ی پلات و داستان و رویدادهای بعدی داستان بر عهده‌ی دیالوگ یا همان حرفی است که بین آدم‌های قصه ردوبدل می‌شود....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code