درباره داستان

تبعید اجباری

نویسنده: استفن کینگ
وقتی از نویسندگان داستان کوتاه آمریکایی حرف می‌زنیم نام‌های بزرگی به ذهن می‌رسند. از ریموند کارور گرفته تا جورج ساندرز اما حتی در این کشور هم مخاطبان داستان کوتاه روزبه‌روز کمتر می‌شوند...
وقتی از نویسندگان داستان کوتاه آمریکایی حرف می‌زنیم نام‌های بزرگی به ذهن می‌رسند. از ریموند کارور گرفته تا جورج ساندرز اما حتی در این کشور هم مخاطبان داستان کوتاه روزبه‌روز کمتر می‌شوند و ظهور اینترنت و زوال مجله‌های کاغذی نیز به این امر سرعت بخشیده. استفن کینگ، نویسنده‌ی آمریکایی، در این متن از وضعیت این سال‌های داستان کوتاه در آمریکا می‌گوید و این‌که تغییر جنس مخاطبان چه تاثیری در شکل نگارش داستان‌های کوتاه معاصر گذاشته است.

داستان کوتاه آمریکایی زنده و قبراق است.
از شنیدنش خوشحال شدید؟ من هم می‌شوم. فقط کاش واقعیت داشت. در مورد این‌که این فرم هنری هنوز زنده است می‌توانم شهادت بدهم. در مقام ویراستار «بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی سال 2007» صدها داستان کوتاه خوانده‌ام و خیلی‌هایشان هم داستان‌های خوبی بوده‌اند. برخی‌شان حتی به مرز عالی بودن می‌رسیدند. ولی «قبراق»؟ ماجرای این یکی فرق می‌کند.
از راه‌های مختلفی به این صدها داستانی که می‌گویم دست پیدا کردم. بعضی‌هایشان را نویسنده‌ها و دوستانم پیشنهاد داده بودند. چندتایی دیگر را از اینترنت گرفته بودم. تعداد زیادی را هایدی پیتلور، سردبیر کل مجموعه، برایم فرستاده بود ولی هیچ‌وقت به این‌ها رضایت ندادم و داستان‌های زیادی را هم در مجله‌هایی خواندم که از دکه‌ها و کتاب‌فروشی‌های فلوریدا و مین می‌خریدم. می‌خواهم اول برایتان ماجراهای معمول شکار داستان ‌کوتاه در کتاب‌فروشی بزرگ مورد علاقه‌ام را تعریف کنم. لطفا تحمل کنید. دلیل دارد...

  مترجم: کیوان سررشتهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code