روايت‌های مستند

باد مخالف

نویسنده:
بعضی از آدم‌ها شمایلی از بادند. دو رو دارند. یا زایش و رویش دارند و زندگی را با ابرهای پرباران هدیه می‌دهند یا با طوفان‌های سهمگین آدم را غافلگیر می‌کنند...
بعضی از آدم‌ها شمایلی از بادند. دو رو دارند. یا زایش و رویش دارند و زندگی را با ابرهای پرباران هدیه می‌دهند یا با طوفان‌های سهمگین آدم را غافلگیر می‌کنند. هم خیرشان در جریان است و هم شرشان. حد میانه ندارند و همان‌قدر که بدقلق‌اند می‌توانند دوست‌داشتنی و خاطره‌ساز باشند. در دیدار این آدم‌ها، هربار رازی تلخ یا شیرین عیان می‌شود كه در عین پوشیدگی، افشاگر و تند و بی‌پروا است. یک تجربه‌ی این شماره درباره‌ی «وصله‌‌های ناجور فامیل» است. وصله‌های تنی که به سبب خصوصیات ویژه‌شان، بادهای موسمی‌ خانواده‌اند.

فامیل دور
محمدامین كلاته

اولین بار در سفر دسته‌جمعی انزلی با چهره‌ی واقعی آقا فرهاد آشنا شدم. دهه‌ی 70 بود و من شش هفت‌ساله. قرار شد اگر در مسیر همدیگر را گم کردیم، هر ماشینی زودتر رسید، ساعت شش عصر دم پلیس‌راه رودبار صبر کند تا دیگران برسند. شلوغی جاده به حدی بود که ما  اولین ماشینی بودیم كه تازه ساعت هفت رسیدیم رودبار. تا هفت‌ونیم دو ماشین دیگر هم رسیدند اما خبری از ماشین آقا فرهاد نبود. موبایلی در کار نبود و نمی‌شد تلفنی دنبال‌شان گشت...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code